วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1170 students

0 (0 ratings)

108 Courses

681 students

0 (0 ratings)

143 Courses

562 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน PDF

Requirements

  • เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1