วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เลขยกกำลัง จำนวนจริง

What Will I Learn?

  • วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เลขยกกำลัง จำนวนจริง

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 เลขยกกำลัง
บทที่ 2 จำนวนจริง

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8447 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เลขยกกำลัง จำนวนจริง

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.2 เทอม 1 (AF66)