วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

ทบทวนความรู้เรื่องฟังก์ชัน โดเมนของฟังก์ชัน และเรนจ์ของฟังก์ชัน และส่วนใดคือโดเมน ส่วนใดคือฟังก์ชัน

What Will I Learn?

  • ทบทวนความรู้เรื่องฟังก์ชัน โดเมนของฟังก์ชัน และเรนจ์ของฟังก์ชัน และส่วนใดคือโดเมน ส่วนใดคือฟังก์ชัน

Topics for this course

1 Lessons

ลำดับและอนุกรม

ใบความรู้ลำดับและอนุกรม

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1