วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

 • by admin
 • Course level: Intermediate

Description

เรื่อง  ความน่าจะเป็น

 1. สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

3.1  การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

3.2  เหตุการณ์

3.3  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

3.4  ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

 

 

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนเข้าใจ
 • 3.1 การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
 • 3.2 เหตุการณ์
 • 3.3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • 3.4 ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

 • เอกสารประกอกการเรียน
 • คริปการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนเข้าใจ
 • 3.1 การทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
 • 3.2 เหตุการณ์
 • 3.3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • 3.4 ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

Target Audience

 • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1