วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,สถิติ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียน เรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,สถิติ

Topics for this course

5 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการหาค่าเฉลี่ยนเลขคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสถิติ
วิดีโอคลิปที่1 การสอนเรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,สถิติ1:05:20
วิดีโอคลิปที่2 การสอนเรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,สถิติ1:06:13
วิดีโอคลิปที่3 การสอนเรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,สถิติ51:36

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13716 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน
  • - คลิปวิดีโอ

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียน เรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,สถิติ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมมัธยมศึกษาปีที่6 เทอม2