วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก,เลี้ยงสัตว์เชิงพานิชย์,สร้างประสบการณ์ในอาชีพ,ธุรกิจยุคใหม่

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก,เลี้ยงสัตว์เชิงพานิชย์,สร้างประสบการณ์ในอาชีพ,ธุรกิจยุคใหม่

Topics for this course

5 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องอาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเลี้ยงสัตว์เชิงพานิชย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสร้างประสบการณ์ในอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องธุรกิจยุคใหม่

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13886 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก,เลี้ยงสัตว์เชิงพานิชย์,สร้างประสบการณ์ในอาชีพ,ธุรกิจยุคใหม่

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เทอม2