วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง คนดีของชุมชน,ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง,เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียน เรื่องคนดีของชุมชน,ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง,เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องคนดีของชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13886 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียน เรื่องคนดีของชุมชน,ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง,เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม2