ฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

การฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน

Topics for this course

1 Lessons

ฝึกอาชีพน้ำยาล้างจาน?

ผูู้เรียนสามารถเรียนรู้การฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน
คลิปการสอนการทำน้ำยาล้างจาน21:48

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10356 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Requirements

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนและมัธยมศึกษาตอนปลาย