ฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

การฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน

Topics for this course

1 Lessons

ฝึกอาชีพน้ำยาล้างจาน?

ผูู้เรียนสามารถเรียนรู้การฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน
คลิปการสอนการทำน้ำยาล้างจาน21:48

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2542 students

0 (0 ratings)

121 Courses

6619 students

0 (0 ratings)

143 Courses

4810 students

Free

Requirements

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนและมัธยมศึกษาตอนปลาย