ฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

การฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน

Topics for this course

1 Lessons

ฝึกอาชีพน้ำยาล้างจาน?

ผูู้เรียนสามารถเรียนรู้การฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน
คลิปการสอนการทำน้ำยาล้างจาน21:49

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11393 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7803 students

Free

Requirements

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนและมัธยมศึกษาตอนปลาย