ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (ปี66)

  • Total Enrolled 8
  • Last Update February 7, 2024

Topics for this course

ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (ปี66)?

ข้อสอบวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (ปี66)
วิชาสังคมศึกษา
วิชาประวัติศาสตร์
วิชา ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา คณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชา ทัศนศิลป์
วิชา วิทยาศาสตร์
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free