ข้อสอบวัดระดับประถมคึกษาปีที่ 1

  • Total Enrolled 6
  • Last Update February 7, 2024

Topics for this course

ข้อสอบวัดระดับประถมคึกษาปีที่ 1?

ข้อสอบวัดระดับประถมคึกษาปีที่ 1
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา
วิชา ประวัติศาสตร์
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา คณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชา วิทยาศาสตร์
วิชา ทัศนศิลป์
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

About the instructors

Free