ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2566 ระดับชั้น ม.3

Description

ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาในการทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2566 ระดับชั้น ม.3

24 ชั่วโมง นับจากการวันเวลาที่เปิดข้อสอบ

What Will I Learn?

  • ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2566 ระดับชั้น ม.3

Topics for this course

1 Lessons

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2566 ระดับชั้น ม.3

Qr Code เข้าทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2566 ระดับชั้น ม.3

About the instructor

Free

Requirements

  • ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2566 ระดับชั้น ม.3

Target Audience

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3