ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 วันนี้ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียนศูนย์การเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ณ โรงพยาบาลลำลูกกา @ขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และทางโรงพยาบาลลำลูกกา ให้การประสานงานและดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี @ขอบคุณค่ะ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันนี้ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียนศูนย์การเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ณ โรงพยาบาลลำลูกกา @ขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และทางโรงพยาบาลลำลูกกา ให้การประสานงานและดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี @ขอบคุณค่ะ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์ ผู้เรียนศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ที่ลงขื่อรับวัคซีน (ฉีดที่จังหวัดปทุมธานี) ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เข็มที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลลำลูกกา หมายเหตุผู้เรียน ที่ลงชื่อฉีดวัคซีนไว้มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ที่ อ.ณรงค์ฤทธิ์ โทร. 02-1253767/0659923290 Line id : 0659923290stj