ขอแสดงความยินดีกับน้องอาสาฬห์ จารุสิงห์ ผู้เรียนศูนย์การเรียนฯ ปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีกาศึกษา 2564