ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และศูนย์การเรียนในเครือ ร่วมระลึกถึง นักบุญยอห์นบอสโก