กิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 10 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทำการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ระยะไกล (zoom) เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ และเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ต่อไป