14 พฤษภาคม 2565 วันนี้นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ความปกติใหม่ของการจัดการเรียนรู้” NEXT NORMAL LEARNING โดยท่าน ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *