11 สิงหาคม 2564 วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19” ในมิติของวงการศึกษา มิติสถานประกอบการ มิติของบุคคล โดยเวทีเสวนาให้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 2.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.ดร. เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล ผู้ก่อตั้งบริษัท Modular Consulting , Coach ทางด้าน Designing Your Life

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *