๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *