๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *