๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *