ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดอยุธยา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *