ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *