ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ วัดโนนสว่างจังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *