เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงบริเวณในศูนย์การเรียนฯให้มีความสะอาดสวยงาม นำโดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษา ร่วมทั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทำกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณพ่ออาดรีอาโน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ที่ร่วมสบับสนุนกิจกรรมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *