เมื่อวันนี้ 12 ม.ค. 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุม ธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สพม.ปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *