เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าประชุมเพื่อหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *