เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Merry Christmas ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำลูกกาคลองสิบสอง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งแจกไอซครีมให้แก่คริสต์ศาสนิกชน ที่มาเข้าร่วมพิธีมิสซาเตรียมรับเสด็จคริสตสมภพ อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *