เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ บอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก (สสส.) เพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกันในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *