เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี ขอบคุณ กองสาธารสุข เทศบาลตำบลลำไทร ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณ และอาคารศูนย์การเรียน ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา ตามประกาศ และมาตรการ ของภาครัฐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *