วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรมzoom

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *