วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และมีการแนะแนวการศึกษาต่อโดยบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและมหาวิทยาลัยจากจีนร่วมให้ความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *