วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรมzoom

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *