วันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *