วันมหิดล 24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *