วันนี้ (21 ก.พ. 66) นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จัดขึ้น ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *