วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *