วันจักรี เป็นวันรำลึกถึง รัชกาลที่ 1
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษีตริย์อห่งราชวงศ์จักรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *