ประชาสัมพันธ์ ผู้เรียนศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ที่ลงขื่อรับวัคซีน (ฉีดที่จังหวัดปทุมธานี) ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เข็มที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลลำลูกกา หมายเหตุผู้เรียน ที่ลงชื่อฉีดวัคซีนไว้มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ที่ อ.ณรงค์ฤทธิ์ โทร. 02-1253767/0659923290 Line id : 0659923290stj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *