ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์โควิด19 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการอบรม -รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมนักสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 -เขียนโครงการเพื่อร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลสนับสนุนการดำเนินงาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 https://docs.google.com/forms/d/13sxutBiXcwI4wUow44z7p0xpifeDSnFcVDnToO5m0zk/edit?usp=drivesdk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *