ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เรื่อง ปิดทำการสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *