ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายกฤตเมธ จัทสุด ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนจ่าทหารเรือ ในปีการศึกษา 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *