ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 4 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.20-16.50 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์(คอร์สที่4) *ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/psTfyqZdo9725cKx6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *